A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hafenfeuerwehr

Přístavní hasiči

 

Halbmasken - gasfiltrierend

Polomasky - plynové

 

Halbmasken - kombiniert filternd

Polomasky kombinovaně filtrující

 

Halbmasken--partikelfiltrierend 

Polomasky – částečně filtrující

 

Haltezeit - nominelle

Doba zpoždění - nominální

 

harmonisierte Norm

Harmonizovaná norma

 

Hauptalarm

Hlavní alarm

 

Hautresorption

Kožní resorpce

 

Hautschutz

Ochrana kůže

 

Head-up-display

Head-up-display

Herzinfarkt

Srdeční infarkt

Herz - Kreislaufsystem  

Srdce –oběhový systém

Hinweg

Cesta k požáru

HMK

Zkr. pro kombinaci helmy a masky

Hochdruck

Vysokotlak

Hopkalit

Hopkalit

heißes Training

Ostrý výcvik

 

Helm-Masken-Kombination

Kombinace helmy a masky

 

Herstelldatum

Datum výroby

 

Herz

Srdce

 

Herz - Kreislaufsystem  

Srdce – Systém krevního oběhu

 

Herzfrequenz

Tepová frekvence

 

Hinweg

Zpáteční cesta

 

Hochdruck

Vysokotlak

 

Hochdruckdichte

Hustota vysokotlaku

 

Hochdruckdichteprüfung

Zkouška hustoty vysokotlaku

 

Hochdruckdichtigkeitsprüfung

Zkouška těsnosti vysokotlaku

 

Höchstwert

Nejvyšší hodnota

 

Hubvolumen   

Zdvihový objem

 

Hygiene

Hygiena

 

Hyperventilation

Hyperventilace

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------